ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2016(04/12/2016)