20.06.2017 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ ΠΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι1 ΚΑΙ Ι2

20.06.2017 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ ΠΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι1 ΚΑΙ Ι2

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ