08.06.2017 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΓΜΕ