01.08.2017 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΟΥ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ INTERNET ΣΕ 47 ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

01.08.2017 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΟΥ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ INTERNET ΣΕ 47 ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ