09.05.2017 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

09.05.2017 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ