01.12.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΠΤΑ (7) ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

01.12.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΠΤΑ (7) ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ