01.11.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2017