ΝΥΔΡΙ, ΕΥΓΗΡΟΣ,ΒΟΥΡΝΙΚΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΝΥΞΗ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.

ΝΥΔΡΙ, ΕΥΓΗΡΟΣ,ΒΟΥΡΝΙΚΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΝΥΞΗ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.