ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΒΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΕΟ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΒΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΕΟ

Την ανάγκη αυστηρής εποπτείας των ΚΤΕΟ που να διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας τόνισα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας με θέμα τη λειτουργία των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.
Ακολουθεί οπτικοακουστικό υλικό με την τοποθέτησή μου στον παρακάτω σύνδεσμο: