06.11.2017 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.6012/31-05-2017 ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

06.11.2017 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.6012/31-05-2017 ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ