11.01.2018 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ

11.01.2018 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ