14.11.2017 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

14.11.2017 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ