22.11.2017 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΡΘΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΜΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

22.11.2017 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΡΘΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΜΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ