ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ ΖΗΤΟΥΝ 51 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ ΖΗΤΟΥΝ 51 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Για να δείτε την συνέντευξη πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.acheloostv.gr/news/2016/10/16/%ce%a4%ce%97%ce%9d-%ce%9a%ce%91%ce%a4%ce%91%ce%a1%ce%93%ce%97%ce%a3%ce%97-%ce%a4%ce%9f%ce%a5-%ce%95%ce%94%ce%99%ce%9a%ce%9f%ce%a5-%ce%a6%ce%9f%ce%a1%ce%9f%ce%a5-%ce%9a%ce%91%ce%a4%ce%91%ce%9d%ce%91/