(ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΑΧΕΛΩΟΣ TV) ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΒΒΑΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΚΑΛΑΜΟ ,ΚΑΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΝΗΣΙ

(ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΑΧΕΛΩΟΣ TV) ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΒΒΑΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΚΑΛΑΜΟ ,ΚΑΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΝΗΣΙ

Για να δείτε την συνέντευξη πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.acheloostv.gr/news/2016/12/03/%ce%95%ce%a1%ce%a9%ce%a4%ce%97%ce%a3%ce%97-%ce%a4%ce%9f%ce%a5-%ce%98%ce%91%ce%9d%ce%91%ce%a3%ce%97-%ce%9a%ce%91%ce%92%ce%92%ce%91%ce%94%ce%91-%ce%93%ce%99%ce%91-%ce%a4%ce%99%ce%a3-%ce%95%ce%9b%ce%9b/