(ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΑΧΕΛΩΟΣ TV) ΚΑΛΑΜΟΣ – ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ

(ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΑΧΕΛΩΟΣ TV) ΚΑΛΑΜΟΣ – ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ

Για να δείτε την συνέντευξη πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.acheloostv.gr/news/2017/02/12/%ce%9a%ce%91%ce%9b%ce%91%ce%9c%ce%9f%ce%a3-%ce%95%ce%a1%ce%a7%ce%95%ce%a4%ce%91%ce%99-%ce%a3%ce%a4%ce%a1%ce%91%ce%a4%ce%99%ce%a9%ce%a4%ce%99%ce%9a%ce%9f%ce%a3-%ce%93%ce%99%ce%91%ce%a4%ce%a1%ce%9f/