(ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΑΧΕΛΩΟΣ TV) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΖΗΤΑ Ο ΘΑΝΑΣΣΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ

(ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΑΧΕΛΩΟΣ TV) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΖΗΤΑ Ο ΘΑΝΑΣΣΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Για να δείτε την συνέντευξη πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.acheloostv.gr/news/2018/01/12/%ce%91%ce%a0%ce%91%ce%9b%ce%9b%ce%91%ce%93%ce%97-%ce%91%ce%a0%ce%9f-%ce%a4%ce%91-%ce%94%ce%99%ce%9f%ce%94%ce%99%ce%91-%ce%a4%ce%9f%ce%a5-%ce%91%ce%9a%ce%a4%ce%99%ce%9f%ce%a5-%ce%96%ce%97%ce%a4%ce%91/