04.04.2018 Ερώτηση για την λήψη πρωτοβουλιών και ενεργειών για την ολοκλήρωση των μελετών και τη χρηματοδότηση του δρόμου από τη διαστάυρωση του Πόρου Λευκάδας έως την παραλία Ρούδας

04.04.2018 Ερώτηση για την λήψη πρωτοβουλιών και ενεργειών για την ολοκλήρωση των μελετών και τη χρηματοδότηση του δρόμου από τη διαστάυρωση του Πόρου Λευκάδας έως την παραλία Ρούδας

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ

Για να δείτε τις απαντήσεις από:

  1. το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφοράς πατήστε εδώ
  2. το Υπουργείο Εσωτερικών πατήστε εδώ
  3. το Υπουργείο Εσωτερικών πατήστε εδώ
  4. την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου πατήστε εδώ