26.04.2018 Συνυποβαλλόμενη ερώτηση για τον αποκλεισμό πρώην νεοπλασματικών ασθενών από τη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για άτομα με σοβαρές παθήσεις

26.04.2018 Συνυποβαλλόμενη ερώτηση για τον αποκλεισμό πρώην νεοπλασματικών ασθενών από τη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για άτομα με σοβαρές παθήσεις

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ