03.05.2018 Ερώτηση για την ενημέρωση για την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Λευκάδας μετά τις πρόσφατες κατολισθήσεις λόγω βροχοπτώσεων

03.05.2018 Ερώτηση για την ενημέρωση για την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Λευκάδας μετά τις πρόσφατες κατολισθήσεις λόγω βροχοπτώσεων

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ

Για να δείτε την απάντηση από:

1. το Υπουργείο Εσωτερικών πατήστε εδώ

2. το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πατήστε εδώ