Επανέρχεται για το κέντρο υγείας Βασιλικής Λευκάδας ο Θανάσης Καββαδάς -συνάντηση με την διοίκηση του ΕΚΑΒ