25.09.2018 Συνυποβαλλόμενη ερώτηση για την ακύρωση της μεταβίβασης των ακινήτων του νομού Λευκάδας που παραχωρήθηκαν στην ΕΤΑΔ

25.09.2018 Συνυποβαλλόμενη ερώτηση για την ακύρωση της μεταβίβασης των ακινήτων του νομού Λευκάδας που παραχωρήθηκαν στην ΕΤΑΔ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ