Επίσκεψη στους Τσουκαλάδες Λευκάδας σχετικά για το Κτηματολόγιο

Επίσκεψη στους Τσουκαλάδες Λευκάδας σχετικά για το Κτηματολόγιο

Στους Τσουκαλάδες Λευκάδας, βρέθηκα το περασμένο Σάββατο ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Κοινότητας για συνάντηση με του κατοίκους, αναφορικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει στην περιοχή με το κτηματολόγιο. Στους κατοίκους μετέφερα την ενημέρωση που είχα από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο του Ελληνικού Κτηματολογίου κ. Κλωνάρη σε συνάντηση πριν από λίγες ημέρες, για την άμεση λειτουργία του κτηματολογικού γραφείου, για τις διαδοχικές παρατάσεις που έχουν δοθεί για τη δήλωση των δικαιωμάτων (2 χρόνια και 9 μήνες συνολικά) και μεταξύ άλλων επέμεινα να φροντίσουν να δηλώσουν τα δικαιώματά τους πριν την λήξη των νέων προθεσμιών.