13.12.2018 Συνυποβαλλόμενη ερώτηση για το αν προτίθεστε να προχωρήσετε στην καταβολή κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στους δικαιούχους ελαιοκαλλιεργητές της Άρτας, της Αχαΐας και της Λευκάδας;

13.12.2018 Συνυποβαλλόμενη ερώτηση για το αν προτίθεστε να προχωρήσετε στην καταβολή κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στους δικαιούχους ελαιοκαλλιεργητές της Άρτας, της Αχαΐας και της Λευκάδας;

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ