Με φίλους βουλευτές και σύνεδρους στη δεύτερη ημέρα των εργασιών του 12ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατιας

Με φίλους βουλευτές και σύνεδρους στη δεύτερη ημέρα των εργασιών του 12ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατιας