Εκλογές για την ανάδειξη της νέας Πολιτικής Επιτροπής

Εκλογές για την ανάδειξη της νέας Πολιτικής Επιτροπής

Με τις εκλογές για την ανάδειξη της νέας Πολιτικής Επιτροπής, ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του 12ου Τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.