15.10.2015 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΚΟΡΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΚΟΡΠΙΔΙΟΥ

15.10.2015 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΚΟΡΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΚΟΡΠΙΔΙΟΥ

Για να δείτε την ερώτηση του βουλευτή πατήστε εδώ

Για να δείτε τις απαντήσεις απο το:

1.Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού πατήστε εδώ

2.Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πατήστε εδώ