06.02.2019 Ερώτηση για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης