27.02.2019 Ερώτηση για την παράταση στις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο στη ΠΕ Λευκάδας

27.02.2019 Ερώτηση για την παράταση στις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο στη ΠΕ Λευκάδας

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ