27.02.2019 Συνυποβαλλόμενη ερώτηση τι μέλλει γενέσθαι με την αναγραφή του ΑΤΑΚ στις φετινές δηλώσεις ΟΣΔΕ;