28.02.2019 Ερώτηση για την μηδενική χρηματοδότηση της πολιτείας προς τα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία και τις Ενώσεις τους

28.02.2019 Ερώτηση για την μηδενική χρηματοδότηση της πολιτείας προς τα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία και τις Ενώσεις τους

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ