16.01.2019 Συνυποβαλλόμενη ερώτηση για το μέλλον Στρατιωτικού Α/Δ Ακτίου