15.12.2015 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

15.12.2015 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ

Για να δείτε τις απαντήσεις από:

  1. το Υπουργείο Εργασίας πατήστε εδώ
  2. το Υπουργείο Ναυτιλίας πατήστε εδώ