18.12.2015 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΥΠΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΠΑΥΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

18.12.2015 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΥΠΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΠΑΥΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ