11.02.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΕΧΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ/ ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

11.02.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΕΧΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ/ ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ

Για να δείτε τις απαντήσεις από:

  1. το Υπουργείο Οικονομικών πατήστε εδώ
  2. το Υπουργείο Ναυτιλίας πατήστε εδώ