25.02.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

25.02.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ