14.06.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΕΝ ΥΠΗΡΞΕ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ