31.10.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ ΠΑΠΠΑ ΜΕ ΤΟΝ Κ ΑΡΤΕΜΙΟΥ