20.06.2017 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΤΟ ΝΕΟ ‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ’