ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΜΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΜΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Στη συνεδρίαση του Τομέα Φορολογικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας παρευρέθηκα, τα μέλη της οποίας απασχόλησαν θέματα που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών και της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Στη σύντομη τοποθέτησή μου αναφέρθηκα, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη κατάργησης του ΕΦΚ στο κρασί – για την ενίσχυση του κλάδου της οινοποιίας που αναπτύσσεται ταχέως στην Ελλάδα – καθώς και στην ανάγκη τοποθέτησης POS στα διόδια για τη διευκόλυνση των πολιτών, θέμα για το οποίο κατέθεσα και σχετική ερώτηση στη Βουλή.