Ιόνιες Ημέρες Ανάπτυξης

Ιόνιες Ημέρες Ανάπτυξης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία για πρώτη φορά στην Λευκάδα στις 11 Μαΐου το συνέδριο «Ιόνιες Ημέρες Ανάπτυξης» αφιερωμένο στην ανάπτυξη του νησιού, έτσι όπως επιβάλουν οι πραγματικές ανάγκες που έχει ο τόπος μας.
Η αξιοποίηση του αγροδιατροφικού μας τομέα, η βελτίωση και ανάπτυξη όλων εκείνων των υποδομών που θα αλλάξουν την εικόνα του νησιού και η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, ήταν οι τρεις βασικές ενότητες που αναπτύχθηκαν, από 19 ομιλητές, με παρεμβάσεις από τους συμμετέχοντες, σε μια ζωντανή και ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Τα συμπεράσματα του συνεδρίου για τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις που απαιτούνται προκειμένου η Λευκάδα να κερδίσει το χαμένο έδαφος, θα αξιολογηθούν, θα κοστολογηθούν και θα ενταχθούν στο προγραμματικό πλαίσιο της Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς μεγάλα λόγια, με ξεκάθαρες κατευθύνσεις και εφαρμόσιμο σχέδιο. Για την ανάπτυξη που χρειάζεται η Λευκάδα. Για τις καλύτερες ημέρες που ελπίζει όλη χώρα. Η Νέα δημοκρατία είναι έτοιμη να αλλάξει την Ελλάδα.