Έναρξη συνεδρίου «Ιόνιες Ημέρες Ανάπτυξης» της Νεάς Δημοκρατίας στη Λευκάδα