11.12.2018 Συνυποβαλλόμενη ερώτηση για την εφαρμογή ρυθμιστικού πλαισίου για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

11.12.2018 Συνυποβαλλόμενη ερώτηση για την εφαρμογή ρυθμιστικού πλαισίου για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ